Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує до написання наукових статей для фахового видання, збірника наукових праць «Статистика України» №1, 2018.

Журнал «Статистика України» є щоквартальним друкованим науковим фаховим виданням. Засновники – Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України.

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 21907-11807ПР від 23 лютого 2016 року. (перереєстрація)

Журнал «Статистика України» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

  • з економічних наук – з 1999 р., перереєстровано рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р. (Наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747);
  • з державного управління – з 2001 р., перереєстровано постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1–05/4.

Науково-інформаційний журнал «Статистика України» представлено у міжнародних та вітчизняних наукових базах даних, пошукових системах:

Науково-інформаційному журналу «Статистика України» присвоєно унікальний Міжнародний стандартний серійний номер (англ. International Standard Serial Number – ISSN), що дозволяє ідентифікувати періодичне видання, підвищити науковий авторитет і міжнародний рейтинг журналу та долучитися до світового наукового співтовариства.

Реєстрація пройшла в Паризькому міжнародному центрі, який діє за підтримки ЮНЕСКО та уряду Франції. У ISSN-регістрі були зареєстровані на постійній основі друкована та онлайн версії журналу. Реєстратори присвоїли номера ISSN 2519-1853 і ISSN 2519-1861 відповідно.

Новини

Періодичні видання НАСОА зареєстровано в базі даних Ulrich's Periodicals Directory

16/05/2017

Науково-інформаційний журнал «Статистика України»

Журналу «Статистика України» присвоєно номер ISSN

03/11/2016

Науково-інформаційному журналу «Статистика України

Оновлена версія сайту

16/10/2016

16 жовтня 2016 року наш сайт розпочав свою роботу.